Nasze zapachy

Nasze kolekcje

Nasze produkty

B Corp

Mamy certyfikat B Corp

Jako B Corp, jesteśmy częścią globalnej społeczności firm spełniających wysokie standardy wpływu społecznego i środowiskowego. Organizacji, które wykorzystują swoją działalność jako siłę dla dobra. Oczywiście, jesteśmy zachwyceni, że możemy być częścią ruchu B Corp. To uznanie wartości, które realizujemy, dzieląc się magią płomienia z ludźmi na całym świecie. Co więcej, jest to początek naszej drogi ku ciągłemu doskonaleniu i wspólnemu działaniu. Na tej stronie chcielibyśmy podzielić się szczegółami tej certyfikacji oraz wyjaśnić, dlaczego jest ona tak ważna.

Co to B Corp?

Certyfikacja B Corp jest potwierdzeniem, że firma spełnia wysokie standardy zweryfikowanej wydajności, odpowiedzialności i przejrzystości w takich obszarach jak świadczenia dla pracowników, działalność charytatywna, łańcuch dostaw i materiały. Ponad 7600 certyfikowanych B Corporation na całym świecie to liderzy globalnego ruchu na rzecz inkluzywnej, sprawiedliwej i regeneracyjnej gospodarki. Aby uzyskać certyfikację, firma musi wykazać się wysoką wydajnością społeczną i środowiskową, zobowiązać się prawnie poprzez zmianę struktury zarządzania korporacyjnego, tak aby była odpowiedzialna wobec wszystkich interesariuszy – nie tylko akcjonariuszy – oraz wykazać się przejrzystością, umożliwiając publiczny dostęp do informacji na temat ich wydajności mierzonej na profilu B Corp na stronie internetowej B Lab. B Lab to organizacja non-profit stojąca za certyfikacją B Corp. Więcej informacji o B Corp i B Lab można znaleźć na ich stronie internetowej.

Dlaczego wierzymy w ten ruch?

Wierzymy w B Corp, ponieważ jest to coś więcej niż tylko kolejna certyfikacja. Jest to wszechstronne narzędzie, które pomaga nam mierzyć nasz wpływ i wskazuje nam kierunek możliwości poprawy. Ponadto, jest to inspirująca międzynarodowa społeczność firm, które wykorzystują biznes jako siłę dla dobra. Działając przejrzyście, dzieląc się najlepszymi praktykami i ucząc się od siebie nawzajem, społeczność ta zwiększa swój wpływ. Certyfikacja B Corp wyróżnia firmy o wysokich standardach społecznych i środowiskowych, które są na ciągłej drodze doskonalenia i odzwierciedla nasze osiągnięcia i ambicje. Posiadanie certyfikatu B Corp umożliwia nam potwierdzenie naszego poważnego zaangażowania w sprawy ludzi i planety w sposób, który jest rozpoznawalny dla klientów, konsumentów, dostawców i pracowników, dzięki rosnącej świadomości wysokich standardów wyznaczanych przez certyfikację B Corp.

Obszary wpływu

Dokładna ocena wpływu B Corp koncentruje się na 5 obszarach wpływu. Oto, co one dla nas znaczą:

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie ocenia ogólną misję firmy, zaangażowanie w jej wpływ społeczny i środowiskowy, etykę oraz przejrzystość. W ramach tego obszaru wpływu sformalizowaliśmy nasze zobowiązanie wobec ruchu B Corp w naszej strukturze prawnej, zmieniając nasze statuty. Oznacza to, że teraz wyraźnie wyraziliśmy naszą odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy – nie tylko akcjonariuszy.

PRACOWNICY

Pracownicy oceniają wkład firmy w bezpieczeństwo finansowe swoich pracowników, ich zdrowie i bezpieczeństwo, dobrostan, rozwój kariery oraz zaangażowanie i zadowolenie. Jako firma rodzinna, troska o naszych ludzi zawsze była integralną częścią naszego DNA.

SPOŁECZNOŚĆ

Społeczność ocenia zaangażowanie firmy w społeczności, w których działa, zatrudnia pracowników i pozyskuje surowce. Utrzymujemy surowy kodeks postępowania dla naszych dostawców i wybieramy tylko tych, którzy spełniają nasze standardy. Czy wiesz, że Bolsius odegrał wiodącą rolę w opracowaniu znaku jakości RAL dla świec? Wspieramy również lokalne społeczności i liczne organizacje charytatywne – takie jak lokalny jarmark bożonarodzeniowy, sprzątanie cmentarzy oraz inicjatywa 1% dla planety.

ŚRODOWISKO

Środowisko ocenia ogólne praktyki zarządzania środowiskiem firmy oraz jej wpływ na powietrze, klimat, wodę, ziemię i bioróżnorodność. Opracowaliśmy naszą Strategię Wpływu, która koncentruje się na trzech filarach: Redukcja, Troska i Zaangażowanie. W ramach tej strategii zobowiązaliśmy się do realizacji celów Porozumienia Paryskiego i jesteśmy w trakcie ustalania celów redukcji zgodnych z inicjatywą Science Based Targets (SBTi).

KLIENCI

Klienci oceniają zarządzanie przez firmę relacjami z klientami poprzez jakość jej produktów i usług, etyczne działania marketingowe, ochronę danych oraz kanały opinii klientów. Nasi klienci i konsumenci zawsze są dla nas priorytetem. Jesteśmy zawsze otwarci na współpracę i zaangażowanie klientów.

Więcej o społeczności B Corp

Jest jeszcze wiele więcej do powiedzenia na temat ruchu B Corp i dlaczego może to być świetna okazja dla Twojej organizacji, aby do niego dołączyć. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź proszę stronę bcorporation.net.

Wejdź na bcorporation.net

Praca w Bolsiusie

Przez ponad 150 lat Bolsius był firmą rodzinna i wiodącą globalną firmą świec. Z około 1200 pracownikami produkujemy i sprzedajemy nasze produkty w ponad 50 krajach. To wszystko dotyczy pasjonujących zespołów, przedsiębiorczości, innowacji i zrównoważonego rozwoju. Czy to też jest Twoja ambicja?